Azithromycine parla

Azithromycin Parla®

Tərkib: Azitromisin

Azithromycin Parla® - antibakterial vasitədir. Azitromisinə həssas mikroorqanizmlərin törətdiyi xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Azithromycin Parla® həkim tərəfindən təyin olunmalıdır, istifadədən əvvəl  təlimatla tanış olun.

Fungipar 150

Fungipar®

Tərkib: Flukonazol
Fungipar® göbələk əleyhinə vasitədir. Göbələk infeksiyalarının müalicəsi və profilaktikası üçün istifadə olunur. Fungipar® - göbələk infeksiyasız sağlam həyat!
Fungipar® həkim tərəfindən təyin olunmalıdır, istifadədən əvvəl təlimatla tanış olun.
Nidapar 250

Nidapar®

Tərkib: Metronidazol
Nidapar® antimikrob və antiprotozoy dərman vasitəsidir. Nidaparın® tərkibi olan Metronidazol - zamanla sınanmış, geniş sübut bazasına malik olan, müxtəlif infeksiyaların müalicə və profilaktikası üçün istifadə olan antibakterial molekuladır.
Nidapar® həkim tərəfindən təyin olunmalıdır, istifadədən əvvəl təlimatla tanış olun.