Enkapril

Enkapril®

Tərkib: Enalapril

Enkapril® - angiotenzin-çevirici ferment inhibitorudur. Arterial hipertenziyanın, durğun ürək çatışmazlığının müalicəsində, simptomatik ürək çatışmazlığının profilaktikasında istifadə olunur. Enkapril® həkim tərəfindən təyin olunmalıdır, istifadədən əvvəl təlimatla tanış olun.

 

Lacardin®

Tərkib: Losartan pottasium

Lakardin® - angiotenzin II antaqonistidir. Arterial hipertenziya və ürək çatışmazlığının müalicəsində istifadə olunur. Lakardin® həkim tərəfindən təyin olunmalıdır, istifadədən əvvəl  təlimatla tanış olun.

 

Lacardin® Plus

Tərkib: Losartan pottasium + Hidroxlortiazid
Lakardin® Plus - angiotenzin II antaqonistidir. Qan təzyiqinin ayrılıqda lozartan və ya hidroxlortiazid ilə yetərli kontrol edilmədiyi pasiyentlərdə arterial hipertenziyanın müalicəsi üçün nəzərdə tutulub. Lakardin® Plus həkim tərəfindən təyin olunmalıdır, istifadədən əvvəl təlimatla tanış olun.