Diasmet®

Tərkib: Metformin
Diasmet®️  2-ci tip şəkərli diabetdən əziyyət çəkən pasiyentlərin müalicəsində, pəhrizlə tənzimləmə və sadəcə fiziki hərəkətlərlə qandakı qlükozanın nəzarət altına alınması mümkün olmadığı təqdirdə istifadə olunur. Xüsusilə artıq bədən kütləli pasiyentlərdə istifadə olunur. Diasmet®️ həkim tərəfindən təyin olunmalıdır, istifadədən əvvəl təlimatla tanış olun.

Diasmet®ER

Tərkibi: metformin hidroxlorid.
DİASMET®️ ER (təsiredici maddəsi tədricən azad olunan tabletlər). DİASMET®️ ER 2-ci tip şəkərli diabetin müalicəsi üçün, xüsusilə artıq bədən kütləsinə malik olan pasiyentlərdə yalnız pəhriz və fiziki məşqlərlə qlikemiyaya kifayət qədər nəzarəti təmin etmək mümkün olmadığı halda istifadə olunur. Tədricən azad olunan metformin monoterapiya kimi və ya digər daxilə qəbul olunan diabet əleyhinə dərmanlarla və ya insulinlə kombinasiyada istifadə oluna bilər. Sadə metformin ilə müqaisədə 2 tip şəkərli diabetə daha yaxşı nəzarət təmin edir. Gündə 1 dəfə gəbul etməklə gün ərzində qanda qlükoza səviyyəsinə effektiv nəzarət edir. DİASMET®️ ER həkim tərəfindən təyin olunmalıdır, istifadədən əvvəl
təlimatla tanış olun.

Laraglan®

Tərkib: Liraqlutid
2 tip şəkərli diabet xəstəliyində istifadə olunan dərman vasitəsidir. İnsan Qlükaqonabənzər peptid-1-in (QBP-1) analoqudur. Liraqlutide 24 saatlıq təsirə malikdir və 2 tip şəkərli diabet xəstələrdə aclıq və yeməkdən sonra qanda qlükoza səviyyəsini aşağı salmaqla qlikemik nəzarəti yaxşılaşdırır. Inyeksiya üçün əvvəlcədən doldurulmuş qələmdir 3 ml/18 mq.
Laraglan®️  həkim tərəfindən təyin olunmalıdır, istifadədən əvvəl təlimatla tanış olun.